VÆKSTPROCES FOR STØRRE VIRKSOMHEDER

VÆKSTPROCES FOR STØRRE VIRKSOMHEDER

Blandt større virksomheder hjælper vi enten med at gøre organisationen i stand til at eksekvere den fastlagte vækststrategi eller indledningsvist også at hjælpe virksomheden med at etablere den ambitiøse vækststrategi. Forløbet løber normalt over et par år, så vi sikrer at virksomheden reelt er blevet en vækstvirksomhed, der kan vokse ved egen kraft.

Processen omfatter oftest følgende elementer

1. Formøde med CEO og direktion
2. Fastlæggelse af vækstambition
3. Introduktion i organisationen
4. Strategiproces med mål, vækstspor, Must Win Battles, hjørneflag, gennembrudskalender, vækstplaner, opfølgning m.v.

5. Uddannelse af direktion, ledergruppe og ledere i Vækstledelse
6. Deltagelse i ledergruppemøder – transformation til vækstmøder
7. Aktiv deltagelse i arbejdet med Vækstspor og Must Win Battles
8. Udvikling af vækst-DNA og kultur
9. Løbende vækstmonitorering og opfølgning via vækst dashboard

Lad os tage en uforpligtigende snak om mulighederne i din virksomhed.

Imerco

Vi valgte at tage Jesper Elling med ombord for at sikre, at vi fik implementeret og eksekveret den besluttede strategi optimalt. Dette skete via processen ”Kun vækst er succes” hvor samtlige medarbejdere fra direktion, hovedkontor, butikker m.v. blev involveret og ikke mindst uddannet i Vækstledelse.

Jesper er ekspert når det gælder vækststrategi, vækstledelse og mersalg – samtidigt bliver man udfordret markant som topleder og det er jo det der rykker, når der skal skabes markante resultater.

RESULTATERNE
Omsætningen er øget med 140 mio. kr. til 1.493 mio. kr.
Bruttoresultatet er øget med 65 mio. kr. til 667 mio. kr.
Arbejdskapitalen er forbedret med 156 mio. kr.
Omkostningerne er reduceret til 29,3% af omsætningen sammenlignet med 33,2% i 2019.
Driftsindtjeningen (EBITDA) er øget med 77 mio. kr. til 229 mio. kr.
Resultat før skat er forbedret med 102 mio. kr. til 26 mio. kr.